“A” kategória

Antal-Ka Autósiskola Kft.

 

Vállalási feltételek A kategória

Olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az A1 és A2 alkategóriába, az A korlátozott kategóriába, továbbá motoros tricikli, amelynek teljesítménye a 15 KW-ot meghaladja.

 

Név: Antal-Ka Autósiskola Szolgáltató és Oktató Kft. Székhely:  2132 Göd, IV. Béla király utca 36/a.

Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-106815 Iskolavezető: Medgyesi Antalné 06-20-942-6990 Ügyfélfogadás: 1151 Budapest, XV. Késmárk u. 7/b.

Csütörtökön: 09-17-ig, illetve az iskolavezetővel – telefonon – történő egyeztetés alapján.

Elérhetőségek: www.autosiskolam.com

E-mail: medgyesi@autosiskolam.com

Engedélyező hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.    Telefon.:+36-1-814-1818

Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

1141 Budapest, Komócsy u.17-19.               Telefon:+36-1-460-2214

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • betöltött 23 és fél év
 • a személyi igazolvány alapján kitöltött Jelentkezési-lap
 • orvosi alkalmassági vélemény (a háziorvostól)
 • amennyiben van, jogosítvány fénymásolata

Elméleti tantárgyak: (tanóránként 45 perc)

 • közlekedési ismeretek 18 óra
 • járművezetés elmélete 3 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra összesen                                                         22 óra

Elméletből akkor vizsgázhat, ha:

 • betöltötte a 23 és ¾ évet,
 • az oktatáson igazoltan részt vett,
 • a vizsgadíjat és az elméleti oktatás díját
 • a tanfolyam kezdő napjától számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el,

Az első elméleti (KRESZ) vizsgán be kell mutatni, a legalább az alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt.

Gyakorlati képzés (vezetés), a sikeres elméleti vizsga után, a hitelesített vezetési karton birtokában kezdődhet el!

Rutinpálya: 2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 63.

A gyakorlati tárgyak kötelező óraszámai:

 • Alapoktatás (járműkezelés) 10 óra
  Főoktatás (forgalom) városi vezetés 11 óra
  Országúti vezetés   5 óra
  Vizsgák (járműkezelés 15 perc, forgalom 50 perc) 1 óra

összesen:           27 óra

Az alapoktatás alatt legfeljebb napi 2 tanóra, a főoktatás alatt legalább egy órás szünettel napi 2 x 2 tanóra tartható. Az alapoktatás nem csak a jármű technikai kezelésének (rutin feladatok) begyakorlását, hanem jármű feletti uralom- és a jármű biztonsági ellenőrzésének elsajátítását is tartalmazza.

Gyakorlatból vizsgázhat, ha:

 • betöltötte a 24. életévet
 • az oktatáson igazoltan részt vett, az előírt legalább 390 km-t teljesítette,
 • a teljes tandíjat és vizsgadíjat

A gyakorlati oktatás díja és a vizsgadíjak a tanfolyam kezdetétől a befejezéséig – az eltelt idő függvényében, illetve a jogszabályi változások következtében – változhatnak.

A tanfolyam megkezdésekor:

Tandíj:
Elmélet: 30000 Ft
Gyakorlat: (kötelező min. 27 óra) 81000 Ft
Vizsgadíjak:
elmélet 4600 Ft
járműkezelés 4700 Ft
forgalom 11000 Ft
összesen 20300 Ft

 

Tandíj + vizsgadíj összesen: 131300 Ft.

Vizsgadíj befizetésének módja: a vizsgák díjait az autósiskolának kell befizetni, a tandíj-fizetésnél leírt részletezés szerint. Ez alól kivétel az Ön által igényelt (befizetett) elméleti pótvizsga.

Tandíjfizetés módjai:

 • készpénz fizetés esetén 4 kamatmentes részletben,
 • megállapodás szerint átutalással

A befizetésről készpénz-fizetési számlát állítunk ki. Részletfizetés esetén:

 

1. részlet: A tanfolyam indulásakor: 34 600 Ft
2. részlet (10 óra 40000 Ft + Jk. vizsgadíj 4700) 44700 Ft
3. részlet (10 óra 44000+ forg. vizsgadíj 11000) 51000 Ft
4. részlet  (7 óra) 28000  Ft


Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy:

  • A személyi igazolványát (illetve, jogosítványát) a gyakorlati oktatásokra is hoznia
  • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély, kezdő vezetői engedélynek minősül. Ezzel a vezetői engedéllyel „A ” kategóriában utas nem szállítható!
  • A gyakorlati oktatás és vizsga idejére a motorkerékpárt, bukósisakot, rádió adó-vevő készüléket az iskola biztosítja.
  • A gyakorlati oktatáson és a vizsgákon az előírt ruházat (protektoros hosszúnadrág, protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas-szárú zárt cipő vagy csizma, esetleg szemüveg) kötelező! Erről Önnek kell gondoskodnia!
  • Elméleti (KRESZ) és gyakorlati pótvizsga csak az autósiskolán keresztül igényelhető.
  • A gyakorlati pótvizsga díja a közlekedési hatóságot illeti, nem tartalmazza a jármű használat költségeit. A jármű használatra vizsgánként egy gyakorlati órát is felszámítunk.
  • A könyvekre kifizetett kauciót (2000 Ft-ot) a gyakorlati képzés díjába beszámítjuk, abban az esetben, ha a vezetési gyakorlat megkezdésekor használható állapotban (minden jelölés, bejegyzés nélkül)
  • A kapott kedvezményt, akciós árat a tanulmányi szerződésben rögzítjük, és csak azt a tanulót illeti meg, aki sikeres forgalmi vizsgával nálunk fejezi be a tanfolyamot. Ellenkező esetben a teljes képzési díjat ki kell
  • Kedvezmények össze nem vonhatóak, és az utolsó befizetésnél érvényesítjük.
  • Gyakorlati oktatás/vizsga során a tanuló saját felelősségére használja a motorkerékpárt. A képzés alatt bekövetkezett esetleges sérülésért az iskola nem vállal felelősséget. A járműben keletkezett kárt köteles az iskola felé megtéríteni, erre a tandíj nem nyújt fedezetet.
  • A megkezdett elméleti (KRESZ) tanfolyam díja – lemorzsolódás okától függetlenül – vissza nem igényelhető. Amennyiben az előírt határidőből kicsúszik, a befizetett díjat nem áll módunkban
  • Saját járműhasználat feltételeit – amennyiben megfelel a jogszabályban rögzített előírásoknak a tanulmányi szerződésben rögzítjük.
  • További részletek az általános tájékoztatóban, és az 1. sz. mellékletben. Kérjük, szíveskedjen azokat is elolvasni!

 

Az oktatás során bármilyen problémája van, kérem, forduljon az iskolavezetőhöz. Köszönjük, hogy megtisztelte iskolánkat bizalmával. Az Antal-Ka Autósiskola nevében eredményes tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek!

Medgyesi Antalné

Admin