“B” kat. vállalási feltételek

Antal-Ka Autósiskola Kft.

Vállalási feltételek

B kategória

3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű; illetve az ilyen járműből és a 326/2011. Korm. rendelet szerint csatlakoztatható pótkocsiból álló járműszerelvény

 

Név: Antal-Ka Autósiskola Szolgáltató és Oktató Kft.

Székhely:  2132 Göd, IV. Béla király utca 36/a.

Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-106815

Iskolavezető: Medgyesi Antalné  06-20-942-6990

Ügyfélfogadás: 1151 Budapest, XV. Késmárk u. 7/b.

Csütörtökön: 09-17-ig, illetve az iskolavezetővel – telefonon – történő egyeztetés alapján.

Elérhetőségek: www.autosiskolam.com

e-mail: medgyesi@autosiskolam.com

autosiskolam.com@gmail.com

Engedélyező hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési

és Vizsgáztatási Főosztály

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.        Telefon.:+36-1-814-1818

Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi

Főosztály

1141 Budapest, Komócsy u.17-19.                 Telefon:+36-1-460-2214

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:                                                                                              

 • betöltött 16 és fél év
 • a személyi igazolvány alapján kitöltött

Jelentkezési-lap

 • orvosi alkalmassági vélemény (a háziorvostól)
 • amennyiben van, jogosítvány fénymásolata

Elméleti tantárgyak: (tanóránként 45 perc)

 • közlekedési ismeretek                         20 óra
 • járművezetés elmélete                           6 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek  2 óra

összesen                                       28 óra

Elméletből akkor vizsgázhat, ha:

 • betöltötte a 16 és ¾ évet,
 • az oktatáson igazoltan részt vett,
 • a vizsgadíjat és az elméleti oktatás díját befizette.
 • a tanfolyam kezdő napjától számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el,

Az első elméleti (KRESZ) vizsgán be kell mutatni, a legalább az alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt.

Gyakorlati képzés (vezetés), a sikeres elméleti vizsga után, a hitelesített vezetési karton birtokában kezdődhet el!

Rutinpálya: 2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 63.

A gyakorlati tárgyak kötelező óraszámai:

 • alapoktatás (járműkezelés)                                       9 óra
 • főoktatás (forgalom)  városi vezetés                      14 óra

országúti vezetés                  4 óra

éjszakai vezetés                     2 óra

 • vizsga                                                                              1 óra

összesen:              30 óra

Az alapoktatás alatt legfeljebb napi 2 tanóra, a főoktatás alatt legalább egy órás szünettel napi    2 x 2 tanóra tartható. Az alapoktatás nem csak a jármű technikai kezelésének (rutin feladatok) begyakorlását, hanem jármű feletti uralom- és a jármű biztonsági ellenőrzésének elsajátítását is tartalmazza.

Gyakorlatból vizsgázhat, ha:

 • betöltötte a 17. életévet
 • az oktatáson igazoltan részt vett, az előírt legalább 580 km-t teljesítette,
 • a teljes tandíjat és vizsgadíjat befizette.

A gyakorlati oktatás díja és a vizsgadíjak a tanfolyam kezdetétől a befejezéséig – az eltelt idő függvényében, illetve a jogszabályi változások következtében – változhatnak.

A tanfolyam megkezdésekor:
Tandíj:
Elmélet:   35 000 Ft
Gyakorlat: (kötelező min. 30 óra) 150 000 Ft

Tandíj + vizsgadíj összesen:

200 600 Ft

Alap és pótóra díja:       5000 Ft/ó.
Vizsgadíjak:
Elmélet:           4600 Ft
Forgalom:          11000 Ft
Összesen:            15600 Ft

 

 

Vizsgadíj befizetésének módja: a vizsgák díjait az autósiskolának kell befizetni, a tandíj-fizetésnél leírt részletezés szerint. Ez alól kivétel az Ön által igényelt (befizetett) elméleti pótvizsga.

Tandíjfizetés módjai:

 • készpénz fizetés esetén 4 kamatmentes részletben,
 • megállapodás szerint átutalással

A befizetésről készpénzfizetési számlát állítunk ki. Részletfizetés esetén:

1. részlet: A tanfolyam indulásakor: (elmélet 35000 Ft. + vizsgadíj 4600 Ft.)     39600 Ft.
2. részlet: a Jk. gyakorlat megkezdése előtt (10 óra 50000 Ft.)     50000 Ft.
3. részlet: a 11. alapóra megkezdése előtt (10 óra 50000 Ft. + forgalmi vizsgadíj 11000 Ft.)      61000 Ft.
4. részlet: a 21. alapóra megkezdése előtt (10 óra 5000 Ft.)      50000 Ft.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy:

 • A személyi igazolványát (illetve, jogosítványát) a gyakorlati oktatásokra is hoznia kell.
 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély, kezdő vezetői engedélynek minősül. Ezzel a vezetői engedéllyel „B ” kategóriában járműszerelvény nem vezethető!
 • 18. életév betöltéséig csak Magyarországon vezethet.
 • Elméleti (KRESZ) és gyakorlati pótvizsga csak az autósiskolán keresztül igényelhető.
 • A gyakorlati pótvizsga díja a közlekedési hatóságot illeti, nem tartalmazza a jármű használat költségeit. A jármű használatra vizsgánként egy gyakorlati órát is felszámítunk.
 • A könyvekre kifizetett kauciót (2000 Ft-ot) a gyakorlati képzés díjába beszámítjuk, abban az esetben, ha a vezetési gyakorlat megkezdésekor használható állapotban (minden jelölés, bejegyzés nélkül) visszakapjuk.
 • A kapott kedvezményt, akciós árat a tanulmányi szerződésben rögzítjük, és csak azt a tanulót illeti meg, aki sikeres forgalmi vizsgával nálunk fejezi be a tanfolyamot. Ellenkező esetben a teljes képzési díjat ki kell fizetni.
 • Kedvezmények össze nem vonhatóak, és az utolsó befizetésnél érvényesítjük.
 • Gyakorlati képzés során a járműben felejtett értéktárgyakért az iskola/oktató felelősséget nem vállal, kártérítési kötelezettséggel nem tartozik.
 • A megkezdett elméleti (KRESZ) tanfolyam díja – lemorzsolódás okától függetlenül – vissza nem igényelhető. Amennyiben az előírt határidőből kicsúszik, a befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni.
 • További részletek az általános tájékoztatóban, illetve az 1. sz mellékletben. Kérjük, szíveskedjen azokat is elolvasni!

Az oktatás során bármilyen problémája van, kérem, forduljon az iskolavezetőhöz. Köszönjük, hogy megtisztelte iskolánkat bizalmával. Az Antal-Ka Autósiskola nevében eredményes tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek!

Medgyesi Antalné

Admin